աստուածութիւն

աստուածութիւն

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,25 2,13 2,15 2,25 5,6 5,13 19,25
divinité, Dieu

freq: 7


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. θεότης, τὸ θείον divinitas Էութիւնն Աստուծոյ. աստուածային բնութիւն. ... *Ի նմա բնակէ ամենայն լրումն աստուածութեան մարմնապէս. Կող. ՟Բ 9: *Ոչ ընկալաւ փոփոխումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆՈՂ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c Մերթ որպէս Աստուածամայր, աստուածածին. θεοτόκος *Գովէ զմիջնորդն եւ պատճառ այսինքն բարեաց զստուածածնօղն Մարիամ: Վրդն. երգ.: *Մա՛յր աստուածածնօղ. Աղօթ.: Եւ երբեմն որպէս ստորոգելի Հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺՈՂՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. συνάγω congrego. Ի մի ժողով բերել կամ կոչել զբազմութիւն ցրուեալ. ʼի մի վայր հաւաքել զմարդիկ կամ զիրս. գումարել. կուտակել. ժողվել. ... *Ժողովեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ. Տե՛ս Եռանձնական. որ եւ Եռանձնեայ, Եռանձնեան. *Միութիւն երեքանձնական: Որպէս զերրորդութիւն վասն երեքանձնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ. Տե՛ս Եռանձնական. որ եւ Եռանձնեայ, Եռանձնեան. *Միութիւն երեքանձնական: Որպէս զերրորդութիւն վասն երեքանձնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ. Տե՛ս Եռանձնական. որ եւ Եռանձնեայ, Եռանձնեան. *Միութիւն երեքանձնական: Որպէս զերրորդութիւն վասն երեքանձնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ — ( ) NBH 1 0680 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c ա. ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՅ ԵՐԵՔԱՆՁՆԵԱՆ. Տե՛ս Եռանձնական. որ եւ Եռանձնեայ, Եռանձնեան. *Միութիւն երեքանձնական: Որպէս զերրորդութիւն վասն երեքանձնական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՐԴԻԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0529 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. ὐικός filialis. Սեպհական որդւոյ. *Յերիս բաժանի առ աստուած սիրոյն համբարձումն, ի ծառայականն, ի վարձկանականն, ի յորդիականն. Տօնակ.: *Հայրն գորովագութ, որդիական քո կոչմանդ զգօնութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ — ( ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ կամ ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ Աղբերական. նման աղբեր. որպէս աղբերակն առատաբուղխ. πηγαῖος fontalis, scaturiens *Զաղբիւրեղէն՝ եւ զաննիազն պատճառ, եւ բաշխումն բարեվայելուչ պարգեւաց: Վասն զի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՀԱՅՐ — (հօր.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c գ. Ամենեցուն հայր հասարակաց՝ Աստուած. մանաւանդ Հայր Աստուած. *Մի Աստուածութիւն, ամենահայր, ամենասէր, ամենագութ: Այնպիսի գթով խնայեա՛ յիս Աստուած իմ, ամենահա՛յր բարի. Մանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՔՆԻՆ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՄԵՆԱՔՆԻՆ եւ ԱՄԵՆԱՔՆՆՈՂ. Որ քննէ զամենայն. քննիչ ամենեցուն. *Հոգին Սուրբ ամենաքնին բնակեալ էր ʼի նոսա. Ոսկ. գծ.: *Ամենաքնին զօրութեամբն իւրով. Ուռհ.: *Ամենաքննող եւ ճշմարիտ ահեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.